Salta al contingut principal

Manual de tramitació

Tràmits de la Xarxa de Governs Locals

El Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 posa recursos tècnics, econòmics i materials a l’abast dels ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.

Per sol·licitar, obtenir i gestionar aquests recursos es configura un espai de cooperació i treball entre la Diputació i els ens destinataris. Aquest espai es construeix a partir d’un conjunt d’accions d’emissió i recepció d’informacions, valoracions i resolucions que s’estructuren en tràmits de les diferents convocatòries de suport.

Trobareu tota la informació i les eines per tramitar dins la Xarxa de Governs Locals a l’apartat Tràmits i serveis dels ens locals i altres administracions de la Seu electrònica de la Diputació.

L’espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals s’organitza en quatre blocs:

  1. Instruments de cooperació i recursos, inclou tota la normativa i els recursos del Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis i els programes específics. En el període 2016-2019, l’instrument equivalent al Programa general d’inversions eren les Meses de concertació.
  2. Panell de tràmits, part central de l’espai que inclou la relació completa dels tràmits i la seva informació bàsica així com l’accés a la documentació associada i al Portal de tramitació (PMT).
  3. Novetats, aquí trobareu el més nou de les convocatòries dels instruments de cooperació.
  4. Ajuda i esdeveniments, serveis d’informació, consulta i agenda.

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals