Salta al contingut principal

Manual de tramitació

Seu electrònica: Panell de tràmits

A través del panell de tràmits accediu a la informació necessària per conèixer, iniciar i gestionar els recursos d’assistència i cooperació del Pla Xarxa de Governs Locals. Aquesta informació es presenta per als diferents instruments de cooperació:

 • Programa general d’inversions:
  • I1. Sol·licitud
  • I3. Acceptació
  • I4. Execució i justificació
 • Catàlegs de serveis:
  • C1. Sol·licitud
  • C3. Acceptació
  • C4. Justificació
  • C5. Disponibilitat pressupostària
  • C6. Recepció
 • Programes específics:
  • P1. Sol·licitud
  • P3. Acceptació
  • P4. Justificació
  • P5. Certificat d’Inici de treballs

Si feu clic en cada tràmit accediu a la fitxa corresponent que conté la informació bàsica amb l’objectiu del tràmit, la documentació que cal aportar, els terminis i la normativa aplicable.

Al final de cada fitxa, trobareu l’enllaç per accedir al Portal de tramitació (PMT).

Espai de tràmits de la Xarxa de Governs Locals

D’acord la normativa de cada convocatòria, els tràmits tenen un període de vigència després del qual es donen de baixa.