Tractament de situacions difícils en l’atenció a la ciutadania

2. Per què falla la comunicació?

La comunicació és un procés complex que pot fallar per moltes causes.

La comunicació és un procés complex que implica una sèrie de passos en els quals intervenen molts elements. Com bé saps, no és fàcil transmetre un missatge de manera que arribi clarament a l'altra persona, hi ha moltes possibilitats que s'interrompi o es distorsioni el procés per la intervenció de qualsevol dels següents elements:

  • El missatge que intentes comunicar no és prou clar.
  • La manera com comuniques el missatge no és l'adequada.
  • L'altra persona no ha rebut bé el missatge o l'ha rebut bé però no l'ha interpretat com tu esperaves.
  • El missatge ha estat rebut i interpretat correctament però no té l'efecte desitjat.

Els elements que dificulten l'èxit del procés són bàsicament de tipus psíquic i de tipus físic i verbal.

Tipus psíquic Tipus físic i verbal
Percepcions o actituds inadequades.
Estereotips.
Prejudicis.
Deduccions o inferències falses.
Falta d'empatia.
Comunicació no verbal dissonant.
Estrès.
Etc.
Interrupcions en la comunicació.
Condicions ambientals: sorolls, llum, climatització, etc.
Espais adequats: amb cadires, sense gent al voltant, amb finestres o sense, etc.
L'estrès propi de la situació: si hi ha cues, l'idioma o la varietat dialectal utilitzats, el desconeixement

Tots aquests elements que hem vist i altres (com barreres de tipus cultural, per exemple) poden dificultar un procés que ja és prou complex per si mateix.

Comunicar és molt més que una simple conversa, ja que en la comunicació intervenen les persones en tota la seva globalitat i amb tot allò que les envolta.

Coneixes les barreres més habituals en la teva comunicació amb el ciutadà? Intentes controlar-les o minimitzar-les?

En el document Per què falla la comunicació? hi trobaràs una sèrie de consells i suggeriments per a millorar la comunicació amb el ciutadà.

Pujar