Introducció

En aquest curs us proposem un diàleg amb l’estrès, entès com una resposta natural de les persones davant determinades situacions vitals. L’objectiu no és enfrontar-se o barallar-s’hi, sinó entendre què és l’estrès, per què es produeix i de quins recursos disposem per tal de mantenir-hi un diàleg fluid i fecund que nos ens faci mal.

Per fer-ho, trobareu tres tipus de recursos: mètodes cognitius, recursos conductuals i activitats físiques. En aquest curs es presenten els mecanismes bàsics de cada mètode i se suggereix la combinació de tots tres perquè el diàleg amb l’estrès sigui fructífer.