Bibliografia

CABALLO, V. E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI, 2002. Un complet manual sobre habilitats socials que inclou molts recursos per gestionar l’estrès.

CRESPO, M.; LABRADOR, F. J. Estrés. Madrid: Síntesis, 2003. Una introducció clara i documentada sobre l’estrès, recursos per disminuir-lo i tècniques terapèutiques.

GÜELL, M. Per què he dit blanc si volia dir negre?: Tècniques assertives per al professorat i formadors. Barcelona: Graó, 2005. Una introducció amb un llenguatge planer sobre l’assertivitat, amb moltes activitats i exemples.

SENLLE A. Prendre decisions i resoldre problemes. Barcelona: Gestión 2000, 2003. Una introducció a la metodologia de la solució de problemes en els aspectes psicològics i pràctics en l’àmbit laboral.

VALLS, A.; CANTAVELLA, E. Reuniones eficaces. Barcelona: Profit editorial, 2013. El llibre presenta els errors més habituals en una reunió i proposa alternatives útils per millorar-los.