La motivació en l’àmbit de treball

Objectius

  • Argumentar sobre els beneficis i inconvenients de les recompenses en la motivació.
  • Valorar l'impacte de l'ètica en la motivació.
  • Ser conscient dels mecanismes ocults de la motivació de les persones i dels equips.
  • Investigar les relacions entre l'equip i l'organització.
  • Analitzar els conceptes de cooperació i competència aplicats a la motivació.
Pujar