La motivació en l’àmbit de treball

6. Els “guions ocults” dels membres de l'equip

Les motivacions no explícites (agendes ocultes) són clau per entendre la motivació de les persones.

Quan ens pregunten: «Què t'ha motivat a fer aquesta conducta?» responem amb uns arguments o justificacions que no són necessàriament els autèntics motius. Darrere qualsevol conducta hi ha:

  • Motius explícits, evidents.
  • Motius desconeguts que reben el nom d'agenda oculta. Són motivacions que mouen les persones a realitzar determinada conducta. Pot succeir que la persona sigui conscient de la seva «agenda oculta» o pot ser una motivació totalment inconscient.

El pes de les motivacions de les agendes ocultes en les persones és determinant. Per tant quan es treballa amb la motivació d'una persona o d'un equip caldrà considerar no només les motivacions explícites sinó també les agendes ocultes que estan amagades i potser són desconegudes pels mateixos protagonistes.

L'existència d'agendes ocultes en la motivació no implica cap intenció agressiva o malèvola per part de la persona. Simplement és un fet, una realitat que cal tenir en consideració. D'altra banda l'anàlisi i coneixement de les agendes ocultes ens dóna pistes dels possibles problemes de motivació que tingui una persona o un equip davant d'una tasca. I no només ens explica la seva motivació sinó també el perquè de la seva conducta.

Pot donar-se el cas que les motivacions de l'agenda oculta d'una persona siguin oposades a les motivacions de l'equip o l'organització. Aleshores es produeix un conflicte motivacional que es manifestarà en la conducta poc col·laboradora de la persona. També pot succeir que l'agenda oculta no interfereixi en la motivació de l'equip i fins i tot que la reforci. En aquest cas les agendes ocultes són aliades motivacionals de l'equip.

Una agenda oculta, o sigui una motivació, d'un membre d'un equip pot ser aconseguir un ascens professional i per aconseguir-ho treballa amb eficiència i amb esperit cooperatiu. En aquest cas l'agenda oculta és complementària a la motivació de l'equip que demana el líder i que interessa a l'organització.

Un líder d'un equip ha d'investigar, també, quines són les agendes ocultes dels seus components. Aquesta informació li serà molt útil per dissenyar la seva estratègia motivadora i per entendre les conductes del seu equip. Per conèixer les agendes ocultes del seu equip, el líder pot fer-ho:

  • De manera informal, tot observant conductes i escoltant amb atenció els comentaris, queixes o lloances de les persones.
  • De manera formal amb entrevistes personals o qüestionaris sobre la motivació de manera periòdica.
Pujar