La motivació en l’àmbit de treball

Bibliografia i webs

CARDON, A. (2005) Coaching de equipos. Barcelona: Gestión 2000.

CORTINA, A. (2005) Ética de la empresa. Madrid: Trotta.

DILTS, R. (1988) Liderazgo creativo. Barcelona: Urano.

FRANKL, V. (2005) L'home a la recerca de sentit. Barcelona: Edicions 62.

MARÍN, M.; TROYANO, Y. (2006) Trabajando con grupos. Madrid: Pirámide.

TODT, E. (1982) La motivación. Barcelona: Herder.

VÉLAZ RIVAS, J. (1996) Motivos y motivación en la empresa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

VOPEL, K.W. (2009) Cómo aprender a trabajar en equipo. Madrid: Editorial CCS.


Webs

Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. Resum sobre 8 teories clàssiques de motivació. La pàgina web també proposa altres articles sobre motivació.

Modelos explicativos en psicología de la motivación. Analitza la motivació de Bandura i altres models amb un llenguatge de nivell universitari. També relaciona la motivació amb la intel·ligència emocional.

La motivación de la incertidumbre (entrevista en Redes). Fragment de vídeo del programa de televisió Redes que analitza la incertesa com a element motivador.

La motivación (documental). Documental que analitza les causes i factors de la motivació, la teoria de Freud sobre el tema i la influència de la recerca del plaer i la fugida del dolor com a elements motivadors.

Pujar