Cercador del Catàleg

Catàleg de serveis 2021-2023

El Catàleg de serveis 2021-2023 conté una oferta global de recursos destinats als governs locals que es presenten més adaptats a les necessitats del territori i s’alineen de manera integral amb l’estratègia d’aquesta corporació: el Pla d’actuació de mandat, els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i el pressupost de l’exercici 2023.

Els recursos catalogats s’orienten, de forma prioritària, a la garantia dels serveis mínims i a l’activitat derivada de l’exercici de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals i, en particular, a les necessitats locals derivades de la crisi econòmica i el conflicte bèl·lic a Ucraïna, l’emergència climàtica i el context posterior a la pandèmia de la COVID-19.

El Catàleg inclou, per a l’any 2023, 362 recursos d’assistència i cooperació -161 de suport tècnic, 114 de suport econòmic i 87 de suport material- que persegueixen reforçar l’autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles.

Els recursos s’agrupen en les tipologies següents:

Pujar