Cercador del Catàleg

Sol·licituds

En el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona s’inclouen diferents convocatòries o línies de suport a través de les que es gestionen els recursos d’assistència i cooperació. Cada convocatòria té associat un canal de tramitació que s’especifica en la fitxa del recurs.

El tràmit de sol·licitud dels recursos es realitza, amb caràcter preferent, a través del Portal de tramitació (PMT) de la Diputació de Barcelona. Aquesta plataforma permet preparar i presentar les sol·licituds dels recursos i, posteriorment, fer el seguiment de la tramitació dels expedients fins a la seva finalització.

En cas que vulgueu preparar la sol·licitud d’un recurs determinat a través del PMT, aneu a l’accés restringit de la Diputació de Barcelona i identifiqueu-vos amb el vostre nom d’usuari i contrasenya per poder seleccionar el Portal.

Si teniu cap incidència referent a l’accés, contacteu amb el gestor d’accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS) que és la persona que us pot facilitar les vostres credencials.

Per altres necessitats de suport tècnic, podeu contactar amb el servei de suport Helpdesk a través del telèfon 934 725 500 o el correu electrònic suportxt@diba.cat

En el Portal de tramitació, a ‘Convocatòries actives’, seleccioneu la convocatòria del vostre interès i seguiu les passes per preparar la sol·licitud. Els recursos de Catàleg que podeu tramitar des del Portal de tramitació són aquells als quals teniu accés com a destinataris d’acord amb les condicions definides en cada recurs. Qualsevol usuari del PMT pot preparar noves sol·licituds, editar les sol·licituds pendents de presentar i consultar-ne l’estat de tramitació.

Pujar