Cercador del Catàleg

Informació i consultes

Per a consultes específiques referents al contingut dels recursos i les seves condicions de sol·licitud i d’execució i justificació, us podreu adreçar a la unitat prestadora referent.

En relació als tràmits i la normativa de la convocatòria 2023 del Catàleg del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Cooperació Local: ds.cooperacio@diba.cat; 934 022 209.

En relació als tràmits i la normativa de la resta de convocatòries podeu contactar amb la unitat prestadora referent.

En relació a l’accés al Portal de tramitació (PMT), contacteu amb el gestor d’accessos a les aplicacions del vostre ens local (referent SVUS). Aquesta persona us facilitarà els permisos necessaris per accedir a l’accés restringit de la Diputació de Barcelona i al Portal de tramitació i resta d’aplicacions de la Diputació.

Per a altres necessites de suport tècnic de la Xarxa Telemàtica Provincial de la Diputació de Barcelona, contacteu amb: suportxt@diba.cat; 934 725 500.

Pujar