Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

Idees clau

  • Conceptualitzar les infografies i les visualitzacions i la seva importància per millorar la comunicació.
  • Observar i aplicar les particularitats que tenen al sector públic.
  • Conèixer i aplicar el procés d’elaboració d’infografies i de visualitzacions com a eina de transmissió de coneixement.
  • Aprendre a gestionar les dades que seran utilitzades per transmetre la informació amb especial atenció a les dades obertes i conèixer les eines gratuïtes més habituals per elaborar les infografies i les visualitzacions.
Pujar