Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

Síntesi

Les infografies i les visualitzacions a les Administracions públiques són una eina molt potent de transmissió d’informació i de transparència per a la ciutadania.

L’elaboració de les infografies és fruit d’un procés complex de selecció de destinataris/àries, objectius comunicatius i tria i gestió de les dades que es volen incloure a la infografia; el disseny de la infografia és només el punt final.

Actualment el disseny d’infografies ja no és una tasca només a l’abast de professionals del disseny, sinó que és una habilitat que els/les responsables dels serveis públics i de la comunicació a les Administracions públiques haurien de tenir, donat que la importància del que es comunica és tan o més important que l’impacte visual, que només coneixen els professionals del sector públic que presten els serveis i volen comunicar millor i amb un major abast. En aquest sentit, l’evolució de les tecnologies ha facilitat l’accés de forma lliure i gratuïta a eines de disseny d’infografies i de visualitzacions d’una manera senzilla sense tenir coneixements de disseny gràfic.

Pujar