Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

3. Infografies i visualitzacions al sector públic

3.1. Lectura d’un article

A continuació podem llegir un breu article publicat al gencat blog on es presenta la imatge corporativa que la Generalitat de Catalunya ha elaborat per facilitar el disseny corporatiu d’infografies.

La importància que les Administracions públiques traslladin la imatge corporativa a les infografies i que n’elaborin alguns elements específics, com ara simbologia recomanada o bé criteris de nomenclatura, numeració, etc., és molt important. La seva finalitat rau en poder oferir un producte que també visualment posi de manifest a quina Administració pública pertany.

“Pautes gràfiques per a l’elaboració d’infografies de la Generalitat de Catalunya La guia Pautes gràfiques de les infografies és la guia dins el Programa d’identificació visual (PIV), que defineix els paràmetres perquè els professionals de la Generalitat puguin elaborar les infografies que incorpora el portal de transparència, presentat aquesta setmana. Conté plantilles per elaborar infografies amb els programes InDesign, Piktochart o PowerPoint, i convertir-los en documents electrònics (PDF) o en imatges (JPG). Per facilitar l’elaboració dels documents, hi ha disponibles dos tipus de plantilles, una en InDesign i una en PowerPoint, i una mostra en Piktochart, ja que aquest programa no permet disposar d’una plantilla. També hi ha disponibles, a Descarregables relacionats, tres carpetes que contenen les fonts tipogràfiques i també el conjunt d’icones i mapes per utilitzar en l’elaboració de les infografies.”

Qüestions per reflexionar

  1. Són les infografies unes eines útils per difondre informació del sector públic?
  2. Per quins motius les Administracions públiques han d’elaborar manuals i pautes per fer infografies i visualitzacions corporatives?
  3. Quins són els principis i valors que han de seguir les infografies que elaboren les Administracions públiques?

new_pdf_page

3.2. Característiques pròpies de les infografies al sector públic

La comunicació a les Administracions públiques esdevé un element bàsic però alhora innovador en el marc de la prestació de serveis i gestió de polítiques públiques. El marc normatiu més recent, però, obliga a les Administracions a generar sinèrgies de comunicació a través de la transparència i l’accés a la informació.

Tanmateix, el sector públic té unes diferències evidents en relació amb el sector privat, tant en destinataris/àries (ciutadania que no clients) com també en els objectius (informar que no vendre); aquestes diferències es veuen incrementades si ens fixem en determinades actuacions i certs principis que li són propis, com ara la veracitat de la informació, principis i valors ètics, la imatge corporativa de l’ens o la institució corresponent, entre d’altres.

En el marc de les Administracions públiques catalanes, només l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una guia corporativa de com han de ser les infografies pel que fa a continguts, estructura, imatge corporativa i format. Aquesta guia forma part del Programa d’identificació visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya.

Pujar