Diagnosi del Pla local de joventut

L’informe final

El document de Diagnosi del PLJ es construeix a partir de la informació obtinguda al llarg de tot el procés i s’estructura relacionant la multitud d’informació què es disposa, per a proporcionar una fotografia dels i de les joves, i de les polítiques de joventut.

Tot i que aquest document pot presentar-se de diverses maneres, es proposa un model d’estructura bàsica, que s’elabora amb l’ajuda dels exercicis realitzats. No es tracta tan sols de traslladar els exercicis, sinó que cal teixir un relat que sigui útil per entendre millor les circumstàncies de la vida de la gent jove del territori. Partir del contingut elaborat per cada exercici, facilita la construcció d’aquest relat.

Plantilla Informe final

Baixa

Pujar