Diagnosi del Pla local de joventut

Per saber-ne més

PLANS LOCALS DE JOVENTUT

Direcció General de Joventut (2012). “Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques de joventut”

Direcció General de Joventut (2018). “Orientacions per a l’elaboració del Pla comarcal de joventut”

Observatori Català de la Joventut (2011). “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla local de joventut”

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2018). “Els joves al centre. Claus per incorporar una mirada jove als Plans Locals de Joventut”


DIAGNOSI DEL PLJ

Direcció General de Joventut (2011). “Guia per elaborar la diagnosi del Pla local de joventut”

Giménez, M., Taché, T., Torres, S. Oficina del Pla Jove (2022). “Quadern pràctic 1. La diagnosi del Pla local de joventut”


TÈCNIQUES I EINES D’ANÀLISI

Agència catalana de la joventut (2011). “Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a les polítiques de joventut”

Ajuntament de Barcelona. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. Direcció de Democràcia Activa i Descentralització. Decidim Barcelona (2016). “Eines i tècniques de dinamització”

Torre Jussana. Centre de Servei a les Associacions. Ajuntament de Barcelona (2018). Guia d’assessorament Número 10 “Com elaborar una enquesta”

Diputació de Barcelona (2021). “Eines digitals per a la participació ciutadana”


ALTRES

Diputació de Barcelona (2020). “Com comuniquem. Breu guia de comunicació inclusiva”

Pujar