La regidoria de comerç

9. Els fons NextGenerationEU

El NextGenerationEU és un instrument extraordinari, aprovat pels líders europeus el 21 de juliol de 2020, dotat amb 750.000 milions d'euros per contribuir a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de la COVID-19. Es pretén contribuir a fer d’Europa un territori més ecològic, més digital, més resilient i més ben adaptat als reptes actuals i futurs.

En el cas espanyol es tradueix en una injecció de 140.000 M€ en forma de transferències (60.000 M€) i préstecs (80.000 M€) per a reformes i inversions que s’han d’implementar entre el 2021 i el 2026. El passat 7 d’octubre de 2020, Espanya va presentar un primer pla anomenat ”España Puede”, per orientar i mobilitzar els fons europeus destinats a España a partir de 4 línies i 10 polítiques palanca de reforma estructural per un creixement sostenible i inclusiu.

En el marc dels ajuts provinents dels Fons Next Generation EU, la Gerència de Serveis de Comerç és beneficiària de 3 subvencions vinculades a 3 projectes diferents que tenen una incidència marcada en les tasques i actuacions gestionades des de la Gerència:

Innovació en les àrees de promoció econòmica urbana. APEU

L’any 2021, i dins la línia d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, li és concedida a la Gerència de Serveis de Comerç, per a l’execució del projecte “Innovació en les àrees de promoció econòmica urbana. APEU” un import de 786.900 euros.

El projecte té per objectiu: dotar al sector comercial d’un instrument per modernitzar, innovar i promocionar determinades zones comercials urbanes, i per millorar la qualitat de l’entorn urbà per mitja d’actuacions de transformació digital, sostenibles i de foment de la competitivitat empresarial.

Aquest projecte preveu la seva finalització abans del 30 de juny de 2024.

Els objectius específics derivats de les diferents actuacions en les quals s’estructura el projecte són els següents:

 • Conèixer i diagnosticar la funcionalitat integral de l’àrea urbana predeterminada atenent als aspectes comercials, urbanístics i de mobilitat.
 • Informar, formar i sensibilitzar a propietaris i operadors dels establiments comercials respecte al nou model de gestió comercial urbana establert en la Llei 15/2020 de les APEU.
 • Dissenyar plans d’acció local atenent a l’objectiu de fomentar la competitivitat, la innovació, la modernització i la sostenibilitat de les àrees comercials urbanes.
 • Frenar el procés de desertització i deteriorament comercial de les 10 àrees comercials urbanes de la mà de l’ajuntament i dels agents econòmics interessats.
 • Impulsar la competitivitat i l’atractivitat de les àrees comercials urbanes reconvertides en APEU.
 • Avançar en la digitalització i tecnificació de les actuacions de promoció i informació comercial, tant a nivell col·lectiu (APEU), com de manera individual.
 • Millorar l’eficiència energètica de les àrees comercials urbanes.
 • Millorar el posicionament en la xarxa de l’oferta comercial i de serveis de les APEU.
 • Promoure contactes amb potencials operadors per localitzar-se a la zona APEU amb l’objectiu de millorar el mix comercial.
 • Ajudar, formar i capacitar als ajuntaments i als promotors local de les APEU (comerciats) en el procés de constitució i funcionament inicial d’aquesta nova formula de gestió.

Aquest Subprojecte consisteix en una prova pilot, a desenvolupar a 9 municipis de la província de Barcelona, per a la constitució d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana. Els municipis participants son: Berga, Cardona, Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, Sabadell, Sitges, Terrassa, Vilanova i la Geltrú.

Apropant al mercat: competitiu, digital i sostenible

L’any 2023 es concedeix el projecte “Apropant al mercat: competitiu, digital i sostenible”.

L’objectiu del projecte, amb un pressupost total de 2.500.000 euros i amb una subvenció de 2.000.000 euros, és el de modernitzar i millorar la competitivitat dels mercats municipals, apropant-los als nous perfils de consumidors/es i consolidar el seu paper com un servei públic essencial per al manteniment de l’activitat econòmica i com a model de sostenibilitat per als municipis.

Aquest projecte preveu la seva finalització abans del 30 de juny de 2024.

Els destinataris del projecte son els 58 municipis de la província que tenen mercat municipal (92 mercats en total) i es treballarà al voltant de 4 eixos:

1
Revitalitzar i millorar la competitivitat dels mercats municipals
2
Promoure la transformació digital de les parades i de l’equipament del mercat
3
rticular un model de distribució urbana de mercaderies eficient i sostenible
4
Impulsar l’economia circular i el relleu generacional als mercats

Les 12 actuacions proposades es distribueixen en 4 categories:

Transformació digital i formació

 • Creació de plataformes digitals (marketplace), inclou la incorporació del catàleg comercial i habilitació del suport telefònic (call center)
 • Implementació de tecnologia per l’anàlisi dels comportament de la clientela.
 • (sistemes control d’aforament)
 • Desenvolupament d’una eina digital per analitzar el rendiment del negoci.
 • Plataforma digital per l’intercanvi agroalimentari de proximitat entre productors XPDT i mercats municipals
 • Formació adreçada a nous emprenedors i paradistes de mercats en matèria de màrqueting, tecnologies i gestió.

Distribució urbana de mercaderies

 • Articular un sistema de distribució capil·lar amb vehicle compartit pel lliurament de comandes.
 • Instal·lació d’armaris multi-temperatura per la recollida de comandes en espais públics dels mercats.

Sostenibilitat i economia circular

 • Campanya de substitució dels envasos d’un sol ús als mercats per envasos sostenibles.
 • Instal·lació de dobles cancel·les a les portes dels mercats municipals.
 • Instal·lació d’un sistema de monitoratge de consum energètic.
 • Campanya de promoció del comerç de proximitat.

Foment del relleu generacional

 • Servei d’acompanyament i enllaç entre persones cedents de negocis viables i persones disposades a donar-hi continuïtat.

Comerç rural i essencial: innovador, sostenible i eficient

L’any 2023 es concedeix també subvenció pel projecte “Comerç rural i essencial: innovador, sostenible i eficient”. És un projecte de dinamització i modernització del comerç rural com a estratègia de sostenibilitat territorial.

El projecte té per objectiu: frenar el despoblament rural a partir tant de millorar l'aprovisionament de la població en comerços rurals, com la millora de la sostenibilitat i viabilitat del sector del comerç rural. Per això, es basa en la promoció i acceleració de la transició ecològica i digital com a estratègia per a la cohesió social i territorial.

L'àmbit d'intervenció són els 125 municipis rurals de mida petita situats a les comarques de la província de Barcelona amb un caràcter rural més intens i alhora més envellides.

El projecte s'organitza en un total de 10 accions de naturalesa diversa i integral, algunes d'elles de caràcter transversal, com ara la creació d'un espai web de comerços rurals, una campanya de promoció conjunta, la posada en marxa d'una plataforma digital supramunicipal per al intercanvi agroalimentari de proximitat, així com de la implementació del pla d'avaluació i seguiment del projecte.

En conjunt les accions busquen accelerar la transició digital (desplegament de xarxes wifi en zones sense cobertura, taquilles intel·ligents, panells direccionals vinculats a un portal digital, la creació d'una plataforma digital per a l'intercanvi agroalimentari de proximitat, i accions formatives), la transició ecològica (foment de l'ús de recipients reutilitzables i reciclables, mapeig de proveïdors i productes sostenibles, i accions formatives), i enfortir la cohesió social i territorial (perspectiva supramunicipal i implantació accions de diferenciació i identificació de les iniciatives participants).

Aquest projecte preveu la seva finalització abans del 30 de juny de 2024.

El pressupost total del projecte és de 612.900 euros i està subvencionat amb els Fons NGEU amb un import de 490.320 euros.

Pujar